top of page

PRIVACYBELEID Padel Academy Beveren vzw

Versie 1 januari 2024.

 1. Algemeen

 

 1. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Padel Academy Beveren vzw verwerkt van haar deelnemers, lesgevers, medewerkers en vrijwilligers.

 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Padel Academy Beveren vzw, Walhof 5 bus 101, 9120 BEVEREN. 

 3. Het ondernemingsnummer van de vzw is BE 0769.734.491. De functionaris is bereikbaar via info@padelacademybeveren.be

 

2. Verwerking persoonsgegevens

 

 1. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel: 

 • om een wettelijke verplichtingen na te komen.  

 • voor een goede uitvoering van de overeenkomst met u. 

 • ter ondersteuning van het beschikbaar stellen van de terreinbezetting aan deelnemers; 

 • om onze contracten correct te kunnen uitvoeren en opvolgen (zoals sportongevallenverzekering)  

 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 

3. Proportionaliteit

 

 1. Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.

 

4. Bewaring

 

 1. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening, rekening houdende met de respectievelijke wetgeving.

 2. Wij verkopen uw gegevens niet aan derde partijen. Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten zoals de sportongevallenverzekering van onze leden en het online reservatiesysteem.

 3. Wij benadrukken dat discretie voor ons zeer belangrijk is en wij enkel ingaan op vragen wanneer die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling, een wettig belang of indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 

5. Beeldmateriaal

 

 1. Bij sportactiviteiten kunnen er foto’s of sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd om toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto, dan kunt u ons altijd vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

 

6. Rechten

 

1. U hebt de volgende rechten als klant volgens de privacywetgeving:

 

 • recht op informatie en inzage: U mag weten of we de gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting vragen.

 • recht op correctie: als de gegevens niet kloppen, mag u vragen om deze te verbeteren

 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hiervoor voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

 • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen tenzij de gegevens nodig zijn  voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.enen?

2. U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden naar info@padelacademybeveren.be

​3. Wij behouden ons het recht om te bepalen of verzoeken gerechtvaardigd zijn of om verzoeken te weigeren van partijen die op een buitensporige wijze van hun rechten gebruik maken. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kunnen wij o.a. vragen een kopie van uw identiteitskaart te willen overmaken. Op die manier kunnen wij er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. 

4. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan ons richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn -en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek -behandeld en beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Wij zullen u steeds binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag in kennis stellen van dergelijke verlenging. 

5. Mochten wij beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengen wij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. 

 

6. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt kan u steeds een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

7. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.becommission@privacycommission.be

 

7. Cookies

 

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, …) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. invullen van een formulier, …). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

 

2. Welke cookies worden gebruikt op de website?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen en de snelheid van uw toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ook cookies om anonieme statistieken te genereren over het gebruik van onze website met als doel de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren. Deze statistische gegevens laten echter niet toe om u persoonlijk te identificeren. 

 

3. Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. 

bottom of page