top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN: 

 

Prijzen 

De prijzen zijn vastgesteld per persoon. 

De huur van het terrein is inbegrepen. Hierbij is rekening gehouden met dal- en piekuren. 

 

Lesgroepen 

De standaard lesgroep bestaat uit 4 of 8 personen. 

U kunt uw lessengroep zelf vormen en opgeven. Individueel aanmelden kan ook. 

 

De lessen worden gegeven op de door de academy vastgestelde lesdata. 

 

Na bevestiging van indeling dient u te allen tijde het cursusgeld te voldoen. Bij incasso maatregelen zijn de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de deelnemer. 

 

Sportongevallenverzekering 

Als u lid bent van een tennisclub bent u verzekerd tegen ongevallen door Tennis Vlaanderen. 

Deze sportongevallenverzekering kunt u ook bij ons afsluiten via TC Beckhand. Voor 20 euro per jaar bent u in heel Vlaanderen verzekerd bij het spelen van Padel. Als u deze verzekering wenst te nemen kunt u dit aangeven bij uw les inschrijving. 

Meer info over de verzekering vindt u terug op Vlaanderen.be/verzekering-sportongevallen. 

 

Lessen 

De standaard les duurt 60 minuten. 

 

Bij uitvallen van een les door ziekte of afwezigheid van de trainer en bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen wordt de les ingehaald. 

 

Bij ziekte of afwezigheid van een speler gaat de groepsles gewoon door. Voor de afwezige speler wordt geen inhaalles voorzien.  

 

De deelnemer kan zonder toestemming de lessen niet overdragen aan derden. 

 

Materiaal 

Huur van een Padel racket is mogelijk via TC Beckhand.  

Voor initiatielessen en Start To Padel voorzien wij op vraag van de deelnemer een Padel racket. 

bottom of page